Kolejne odwołanie decyzji Wójta Gminy Racławice przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie w dniu 28 grudnia 2022 roku przyznało rację mieszkańcom Dosłońca i uchyliło zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Racławice w całości i przekazało do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zachęcamy do pobrania dokumentu i zapoznania się ze szczegółami decyzji.

Do pobrania